Wat is Natuur en Dans?

Deze woorden zeggen precies wat het is. In en mét de natuur zet je jezelf in beweging met dans. Een krachtige combinatie, want het brengt  twee wijsheden bij elkaar: de natuur spiegelt jou wat je nodig hebt en met de wijsheid van je lichaam verdiep en veranker je wat er is. Waarmee je op een diepere laag gaat verbinden met jezelf, de ander en de ruimte om je heen. Aan de hand van de natuur en de dans ga je jouw innerlijke wijsheid aanspreken.

Natuur

Met natuurcoaching ga je ervaren dat jij een wezenlijk onderdeel bent van de natuur. Door weer te voelen dat jij verbonden bent met het grotere geheel (de natuur, de aarde) besef je ook dat alles een spiegel is. Jij en de wereld zijn één. Verbonden. Alles is als een spiegel; de natuur, de plek, de dieren en de mensen. Je wordt uitgedaagd, geprikkeld en gestimuleerd om jouw vraag aan alle kanten te doorleven en eigen te maken. Je verzamelt zo antwoorden en inzichten. Hierdoor activeer je ook de wijsheid van jouw lichaam en jouw weten weer.

Dans

Met danscoaching ga je je richten op je lichaam (in beweging) en op wat daarbinnen plaatsvindt aan gedachten, beelden en emoties. Het mooie is, het lichaam liegt niet. De beweging laat zien waar antwoorden of blokkades liggen en het lichaam in beweegt zorgt ervoor dat de energie (weer) gaat stromen. Danscoaching brengt de wijsheid van het lichaam en geest samen. Deze holistische aanpak geeft een bewustzijn die door er tussen het dansen door over te praten nog verder geïntegreerd wordt.
‘Ik kan alleen niet dansen?’ is een vraag die we vaker horen. Iedereen kan bewegen! Hoe kom je anders van de ene plek naar de andere? De gebruikte dansvorm is dan ook dansexpressie, waarbij ervan uitgegaan wordt dat iedereen kan dansen geheel op ieders eigen manier. Want de vrije expressie van jezelf, wie je bent of zou willen zijn, staat centraal.

Wat is onze werkwijze?

Onze trainingen zijn ervaringsgericht opgebouwd. Want iets ervaren laat je een totaal andere dimensie beleven dan erover spreken of lezen. Dat kan best spannend zijn, want als je gaat bewegen (letterlijk!) verschuiven er dingen. Je maakt je los van je veiligheid, je rol en misschien wel je masker. Je bent kwetsbaar. Een veilige omgeving is onontbeerlijk en daarmee gelijk ons belangrijkste aandachtspunt bij het geven van workshops en trainingen. De groepen waarmee wij werken zijn daarom klein.

Sta open voor de stem van je hart en ontdekt de mogelijkheden in jezelf en je leven.